W roku szkolnym 2023/2024 uczennice i uczniowie klasy 2a biorą udział w projekcie Uczymy Dzieci Programować, którego celem jest rozwijanie kompetencji takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny uczniom najmłodszych klas: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.
W projekcie realizowane będą kierunki polityki oświatowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem punktu 8 (Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji) oraz punktu 9 (Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”) oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.
W trakcie realizowanych aktywności uczniowie będą pracować z wykorzystaniem maty do kodowania oraz innych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”), odchodząc od typowej pracy stolikowej i „papierowej edukacji”.