„Historia kołem się toczy” to nazwa projektu, dzięki któremu mogliśmy 30 października wziąć udział w rajdzie rowerowym śladami historii. Projekt realizowany jest przez Łubniański Ośrodek Kultury. W rajdzie wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami oraz Panią Dyrektor – Bogusławą Domino-Pawelec.

Najpierw wyruszyliśmy rowerami do kapliczki „Kokotek” między Masowem a Biadaczem, gdzie poznaliśmy legendę związaną z tym miejscem.

Następnie wróciliśmy do szkoły w Biadaczu, aby pokazać przybyłym gościom wyjątkowe dla nas miejsce związane z historią i kulturą regionu –  Szkolne Muzeum Etnograficzne im. Danuty Zalewskiej. Mogliśmy zwiedzić wnętrze śląskiego domu, kuchni oraz podziwiać eksponaty dawnej szkoły.

W kolejnym etapie rajdu udział wzięli licznie przybyli goście:

– Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany

– Mariusz Piestrak – Zastępca Wójta

– Tomasz Siniew – Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury

– Łukasz Kochanek – Kierownik Referatu Budownictwa

– Anna Patelska oraz Jarosław Krzyścin – Radni Gminy Łubniany

– Krzysztof Wysdak – Członek Zarządu Powiatu Opolskiego

– Piotr Dancewicz – Dyrektor Biura Stowarzyszenia  – Aglomeracja Opolska

– Waldemar Szymaszek – Stowarzyszenie „Kręcimy dla zabawy”
Na zakończenie rajdu odbyło się w Kępie wspólne ognisko, dzięki któremu mogliśmy odpocząć i spędzić miłe chwile na świeżym powietrzu.

Warto podkreślić, że ten rajd wiąże się z symbolicznym otwarciem ścieżki pieszo-rowerowej, która sprzyja bezpiecznemu poruszaniu się nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom regionu.