W dn. 10.11. koło turystyczno-geograficzne udało się do Muzeum im. ks. Jana Dzierżona w Kluczborku na wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi i jego czasom. Tam dowiedzieliśmy się, że ten wielki Polak był nie tylko astronomem, który „wstrzymał Słońce, a poruszył Ziemię”, ale także wybitnym specjalistą w wielu innych dziedzinach.