16 listopada 2023r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Święto to  ustanowione zostało  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”. Z okazji tego dnia w holu naszej szkoły pojawiła się gazetka tematyczna. Uczniowie klas 4-8 mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z pedagogiem i psychologiem szkolnym, na których każda z klas wykonała napis (słowo), który składał się na hasło „Tolerancja”. Następnie wszystkie słowa zostały przyklejone na podstopnice tworząc nasze szkolne „Schody tolerancji”. Na tablicach, które znajdują się na szkolnym korytarzu zamieszczone zostały zrywki „Weź ze sobą dobre słowo”, którymi nasi uczniowie mogli się „częstować”. Celem naszego świętowania było uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji oraz przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację. Była to również wspaniała okazja do integracji środowiska uczniowskiego oraz wzajemnej współpracy.