W dniach 14-16 listopada w naszej szkole odbyły się obchody ogólnoświatowego Tygodnia Edukacji Globalnej. Tegoroczny TEG odbywał się pod hasłem: „Pokój dla planety. Planeta pokoju”. Uczniowie mieli możliwość udziału w różnych aktywnościach. W pierwszym dniu klasa 8 przygotowała wystawę plakatów na temat konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Ponadto uczniowie klas 6-8 uczestniczyli w webinariach przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

  1. „Pokój w lesie. Dlaczego warto rozgościć się w przyrodzie?”
  2. „Pokój w głowie. Jak się nie dać fake newsom w czasach konfliktów?”
  3. „O języku pokoju. Jak kłócić się pięknie?”

W tym czasie uczniowie klas 4-5 wzięli udział w warsztatach plastycznych, podczas których projektowali nowy symbol pokoju.

W kolejnym dniu uczniowie klas 6-8 wzięli udział w wystawie przygotowanej przez Polską Akcję Humanitarną. Uczestnicy otrzymywali zadania do rozwiązania, których potrzebowali, by zgłębić treść plakatów ukrytych pod kodami QR. Odtworzyli drogę Aliego, który przez konflikt zbrojny opuścił swoją rodzinę.

W tym dniu rozpoczęła się także gra korytarzowa dla uczniów klas 7-8, którą kontynuowali również w dniu następnym rozwiązując różnorodne zadania związane z tematyką TEG i umieszczając je na Padlecie. Dzięki tej platformie mieli również możliwość kontaktu ze swoimi rówieśnikami z całej Polski i wymiany doświadczeń.

Nad przygotowaniem i przebiegiem Tygodnia Edukacji Globalnej czuwały panie: Joanna Jaromin i Małgorzata Kułaga.