30 października uczniowie klas 1-3 ponownie wzięli udział w akcji promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

PRZERWA NA CZYTANIE to akcja, która miała na celu integrację środowiska lokalnego oraz wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu oraz pobicie zeszłorocznego rekordu akcji. W tym roku do akcji przyłączyli się uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy ze szkoły w Luboszycach (klasy 1-3).

Uczniowie czytali przyniesione przez siebie książeczki na każdej przerwie między lekcjami, w czasie lekcji rozmawiali o zasadności czytania książek, wykonali piękne zakładki do książek. Wiele uczennic i uczniów było przebranych za różne postacie z czytanych przez siebie książek. Tego dnia było pięknie i kolorowo.