Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła wzięła udział w projekcie „BohaterON – włącz historię” upamiętniającym uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach i warsztatach tematycznych wykorzystując materiały projektowe przesłane przez fundację. Poznawali sylwetki powstańców, wzbogacali swoją wiedzę na temat tego wydarzenia. Przygotowali kartki, plakaty i materiały na gazetkę szkolną i klasową. Pokazali, że są dumni wysyłając swoje podziękowania, życzenia i pozdrowienia na stronie www.dumnizpowstancow.pl. W naszą szkolną akcję zaangażowały się klasy 4-8 oraz klasa 2a.

Zachęcam uczniów, rodziców i nauczycieli do indywidualnych wpisów.

Pamiętajmy o naszych Bohaterach!!!

A.Gabryś – koordynator projektu.