Już od grudnia 2023 r. nasza szkoła współpracuje z Centrum Terapii i Psychoedukacji w Zawadzie, dzięki której nasi uczniowie i ich rodzice będą mogli skorzystać z bezpłatnej opieki i pomocy psychologicznej. Ośrodek ten zapewni fachową dodatkową pomoc w rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz psychofizycznych dzieci i ich rodzin. Mamy nadzieję, że potrzebujący uczniowie, rodzice i nauczyciele otrzymają adekwatne wsparcie, co w przyszłości pozwoli im lepiej funkcjonować w szkole, w rodzinie i środowisku społecznym.

 

plakat