Początek drugiego półrocza jest okazją do podsumowania pierwszego, w którym działo się bardzo wiele. Nie sposób tego wszystkiego wymienić, jednak na uwagę zasługują sukcesy naszych uczniów, nauczycieli i szkoły.

 

Wielu uczniów, aż 61, za I półrocze roku szkolnego 2023/2024 osiągnęło średnią powyżej 4,75.

Średnia ocen klas jest równie imponująca. Najwyższą średnią (5,09) mogą pochwalić się uczniowie klasy 4b.

Wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia uczniów zasługują na docenienie w postaci stypendiów szkolnych i nagród. Trzynastu uczniów otrzymało stypendia naukowe. Najwyższą średnią za wyniki w nauce (5,86) uzyskała Helena Wróbel, która otrzymała również stypendium fundowane w wysokości 600 zł. Dziesięciu uczniów zasłużyło na stypendia sportowe, którzy reprezentowali naszą szkołę na zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich.

 

Zachęcamy Państwa do obejrzenia wykresów przedstawiających wysokie wyniki w nauce poszczególnych klas i uczniów.

 

Za sukcesami dzieci stoją rodzice i nauczyciele. To dzięki tej współpracy udało się zrealizować wiele projektów, akcji i różnego rodzaju działań, które przyczyniły się do rozwoju szkoły i czynienia dobra.

 

Oto najważniejsze inicjatywy minionego półrocza:

– Organizacja Międzyszkolnego Festiwalu w ramach Szkolnego Etapu Konkursu Explory

– Udział w projekcie „Deutsch AG”

– Udział w akcji „Sprzątanie świata łączy ludzi”

– Udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

– Pomoc i wsparcie dla schroniska dla zwierząt w Paryżu

– Przekazanie darów dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu

– Udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”

– Udział w akcji „BohaterOn. Włącz historię”

– Udział w akcji „Szlachetna paczka”

– Pomoc w organizacji obchodów 7-go Światowego Dnia Ubogich w Opolu

 

Oprócz codziennej pracy na lekcjach i zajęciach dodatkowych nasi uczniowie i nauczyciele angażują się w różnorodne przedsięwzięcia, które dały okazje doświadczyć im wiele nowego, np. udział w nagraniu audycji radiowej oraz występ w lokalnej telewizji. Ponadto uczniowie klasy 5a wzięli udział w projekcie „Rap z klasą”, podczas którego stworzyli  i nagrali w profesjonalnym studiu swój utwór pt. „Sen”.

 

Gratulujemy wszystkim uczniom wysokich wyników w nauce i wielu sportowych osiągnięć. Kolejne półrocze niech będzie czasem wytężonej pracy i zadowolenia z jej efektów. Życzymy wielu sukcesów!

 

stypendia naukowe

 

stypendia sportowe

 

stypendium fundowane

frekwencja

 

oceny z zachowania

 

oceny z zachowania

 

oceny z zachowania

 

średnia