zarządzenie

Wersja do pobrania (pdf)

 

Dokumenty informacyjne oraz druki do zapisów dzieci do klasy pierwszej (załączniki do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 25/2023/2024):

Załącznik nr 1 – /Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach na rok szkolny 2024/2025//

Załącznik nr 2 – /Informacje o dokumentacjiw postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycachna rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 2a/- Zgłoszenie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycachna rok szkolny 2024/2025 (dla kandydatów z obwodu szkoły).

Załącznik nr 2b /- Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycachna rok szkolny 2024/2025.

Załącznik nr 2c/- Wyrażenie życzenia nauki religii informacja dla rodziców. //

Załącznik nr 2d/- Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką językamniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii ikultury. //

Załącznik nr 2e/- Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach na rok szkolny 2024/2025. //

Załącznik nr 2g/- Informacja dla rodziców o zapewnieniu przez szkołę profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej. **

Załącznik nr 2h/- Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.//

Załącznik nr 2i/- Zgoda na przegląd stanu czystości głowy dziecka. //

Załącznik nr 2j/- Wniosek o zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej. //

Załącznik nr 2k/- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Jana Bosko w Luboszycach.