Podczas „Dnia Otwartego”  naszej szkoły mieliśmy okazję doświadczyć wielu fascynujących i inspirujących działań kreatywnych, teatralnych oraz edukacyjnych. Wydarzenie to było nie tylko okazją do zaprezentowania osiągnięć naszych uczniów, ale również do budowania więzi społecznościowej i promowania wartości edukacyjnych.
W działaniach kreatywnych, uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i umiejętnościami artystycznymi, które mogli pokazać swoim młodszym kolegom.
W trakcie krótkiego przedstawienia działalności teatralnej „Gałganka” uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności aktorskie oraz współpracę w grupie.
Działania edukacyjne pozwoliły rodzicom i uczniom zapoznać się z metodami pracy stosowanymi w szkole. Dodatkowo, nauczyciele przeprowadzali warsztaty i prezentacje, aby zainteresować rodziców oraz uczniów różnorodnością metod dydaktycznych stosowanych podczas nauki w szkole. Były zaprezentowane warsztaty artystyczne, rękodzielnicze, sportowe, doświadczalne i kreatywne.

„Dzień Otwarty” był wyjątkową okazją do budowania relacji i wspólnego spędzania czasu. Wzajemne wsparcie i zaangażowanie społeczności szkolnej podczas tego wydarzenia podkreśliło siłę naszej szkoły jako miejsca, gdzie każde dziecko ma szansę rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale również emocjonalnie i społecznie.

Zobaczcie kilka zdjęć z „Dnia Otwartego” naszej szkoły.

Wysyłamy także link strony Facebook’owej gdzie możecie zobaczyć i poserduszkować ❤️ krótką relację z tego wydarzenia.
https://www.facebook.com/reel/369969005832733