Internet to źródło zabawy i wiedzy oraz narzędzie komunikacji. Należy jednak wiedzieć, jak
z niego bezpiecznie korzystać. Najmłodsi użytkownicy smartfonów najczęściej korzystają
z nich bez ograniczeń. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie mogą wiązać się ze ściąganiem gier lub wysyłaniem drogich sms-ów. Nie są świadomi niebezpieczeństw, jakie niosą treści nieodpowiednie dla ich wieku.

W celu zwiększenia swojej świadomości uczniowie klasy ósmej wzięli udział w cyklu webinarów organizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w ramach kampanii  edukacyjnej „Klikam z głową”. Celem akcji jest edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.

Tematyką kolejnych spotkań było: „Bezpieczne logowanie”, „Ochrona danych i  wizerunku  w sieci” oraz „Cyberprzemoc”.

Podczas zajęć prowadzący rozmawiali o tym jak bezpiecznie poruszać się w sieci i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Uczyli, jak radzić sobie z agresją w sieci, chronić dane oraz  uniknąć wysokich rachunków.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zachęca również nauczycieli, jak i rodziców do pobrania ze swojej strony poradnika „Klikam z głową”. Zawiera on informacje o zagrożeniach dla użytkowników nowoczesnych technik komunikacyjnych oraz opis sposobów reagowania na nie.  „Klikam z głową – Poradnik dla rodziców i nauczycieli” (uke.gov.pl)

Udział szkoły w tych wydarzeniach potwierdzony został pamiątkowymi certyfikatami.