Kolejna rocznica wydarzeń związanych z historią narodu stała się okazją do wspólnego spotkania i uczczenia pamięci o naszych przodkach. Niegodni bylibyśmy miana Polaków, gdybyśmy żyli tylko teraźniejszością, a nie pamiętali o swojej przeszłości. O tym przypominają nam słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

Dnia 9 maja w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Biadaczu zgromadziła się cała społeczność szkolna, aby móc wspólnie uczestniczyć w tej jakże ważnej lekcji historii. To spotkanie było szczególne, ponieważ przybyli na nie z Luboszyc uczniowie i nauczyciele klas 1-3. Wyjątkowo wyglądał przemarsz dzieci w pięknych strojach z kotylionami i z flagami w dłoniach.

Podczas akademii przypomnieliśmy sobie wydarzenia wiosny 1791 roku. Wówczas Sejm Czteroletni po wielu trudach uchwalił Konstytucję. Była to druga Konstytucja na świecie. Okres wolności i nadziei trwał krótko, Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata, ale dzieło Sejmu Wielkiego pozostało na zawsze symbolem odrodzenia, ostatniej próby, mądrości Polaków.
Symbol ten będzie zawsze utożsamiany z Polską i Polakami. Jak długo będzie trwała pamięć o tych wydarzeniach, to zależy wyłącznie od nas – Polaków, a przede wszystkim, od młodych Polaków!