W dniu 15 maja 2024r. w budynku szkoły w Biadaczu odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. „Skuteczna komunikacja z rodzicami i dziećmi” oraz „Analiza i interwencja wobec dziecka krzywdzonego” zrealizowane przez Stowarzyszenie Droga do celu. Podczas pierwszego spotkania nauczyciele poznali zagadnienia związane z kanałami komunikacji,  postępowaniem w sytuacjach trudnych, wsparciem rodziców, budowaniem dobrych relacji oraz skuteczną komunikacją nauczyciela z uczniem, ustalaniem granic i umiejętnym słuchaniem. W drugiej części przedstawiony został profil rodziny dysfunkcyjnej. Nauczyciele pracowali nad zagadnieniem portretu psychologicznego dziecka krzywdzonego oraz umiejętności rozpoznawania objawów przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej oraz działań na rzecz dziecka, które doświadczyło negatywnych zachowań ze strony osób dorosłych.

Serdecznie dziękujemy paniom Irenie Niewęgłowskiej i Dorocie Rosiak za sporą dawkę wiedzy, profesjonalizm i zaangażowanie.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.