Dzięki działaniom prowadzonym w ramach Aktywnego Weekendu więcej dzieci, młodzieży i dorosłych:

  • zadba o swoją sprawność i zdrowie,
  • skorzysta z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,
  • będzie mogło rozwijać swoje pasje i umiejętności,
  • stworzy dodatkową przestrzeń na efektywne spędzanie czasu z rówieśnikami oraz rodziną,
  • pozna wartość aktywnego odpoczynku,
  • obniży poziom stresu i agresji,
  • podniesie wiarę w siebie i własne możliwości.