W dniu 23 maja 2024 w budynku szkoły w Biadaczu odbyły się warsztaty dla rodziców poprowadzone przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, które były realizowane w ramach projektu „Porozmawiajmy” zrealizowane przez Stowarzyszenie Droga do celu. Tematy  „Dialog bez kar” oraz „Sytuacje kryzysowe -jak sobie poradzić”  skupiały zagadnienia takie jak: agresja dzieci, problemy wychowawcze, rozpadające się więzi rodzinne, techniki skutecznej komunikacji, strategie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zachęcanie do nauki i przestrzegania reguł, diagnostykę depresji oraz wiele innych. Po zakończonych warsztatach rodzice uczniów zaproponowali, aby podobne szkolenie odbyło się w przyszłym roku szkolnym.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.