W dniu 07 czerwca 2024 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach obchodziła swoje święto. Była to uroczystości z okazji kolejnej rocznicy nadania imienia ks. Jana Bosko, naszej placówce. Tradycją stało się już coroczne świętowanie pracy pod skrzydłami tego Wielkiego Patrona – przyjaciela dzieci i młodzieży. Z tej okazji w budynku szkoły w Biadaczu odbył się okolicznościowy apel w czasie którego uczniowie mogli poznać postać patrona naszej szkoły. Dzieci z klas piątych przedstawiły krótkie scenki z życia tego wielkiego wychowawcy. Natomiast wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy św. szkolnej w czasie której wspominaliśmy naszego patrona.