Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach
uczniów szkół wszystkich typów.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Zadania oraz termin ustalane są przez organizatora stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”.

Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 75 minut.

W naszej szkole w konkursie uczestniczyło 27 uczniów od klasy drugiej do ósmej.

Nagrodą za udział dla wszystkich uczestników był w tym roku tangram chiński.

 

Najwyższe wyniki osiągnęli:

ARMIN WŁAD klasa 4b – „bardzo dobry” w kategorii „Maluch”

KONRAD POCHWAŁA klasa 2a – „wyróżniony” w kategorii „Żaczek”

AGATA KNAPIK klasa 2b – „wyróżniony” w kategorii „Żaczek”

PIOTR KRAWCZYK klasa 6 – „wyróżniony” w kategorii „Beniamin”

MACIEJ RYBARSKI klasa 8 – „wyróżniony” w kategorii „Kadet”

Nagrody książkowe i dyplomy dla najlepszych, ufundowane przez organizatora, wręczone zostały na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024.

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM, DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE, ZAANGAŻOWANIE I PODJĘTY TRUD

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!