21 czerwca 2024 r.  był pięknym dniem dla uczniów i rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, ponieważ kończyliśmy niezwykle pracowity i owocny rok szkolny 2023/2024.

Tego dnia spotkaliśmy się w sali gimnastycznej o godz. 8.00 z dziećmi kl.  I -III i o godz. 9.30 z uczniami kl. IV – VIII. Gośćmi specjalnymi tych uroczystości byli  nasz Wójt – pan Paweł Wąsiak oraz radni Gminy Łubniany – pani Anna Patelska, pani  Beata Wróbel oraz  pan Marek Nieściur.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że każdy uczeń, kończąc ten rok szkolny, powinien być dumny z siebie, bo z pewnością odniósł małe bądź większe sukcesy.

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak zaznaczył ogromną rolę szkoły zarówno w zdobywaniu  wiedzy i umiejętności, jaki i w wychowaniu uczniów.

Mogliśmy podziwiać  interesujące występy uczniów: taniec zespołu Prima Dance, wykonanie melodii na bum bum rurkach i kredkach, indywidualny pokaz taneczny Emilki Lacek  oraz wokalny występ Magdy Labisz i Amelii Złydaszyk. Uczniowie klas starszych tradycyjnie wykonali poloneza, którego w pierwszej parze prowadziła wychowawczyni kl. VIII, pani Jolanta Jawid.

Podsumowując roczną pracę szkoły, uczniowie w towarzystwie rodziców odbierali liczne nagrody, wyróżnienia, listy gratulacyjne i pochwalne. Wśród nich były:

–  świadectwa z wyróżnieniem wraz z nagrodami książkowymi,

–  statuetki, puchary i nagrody w konkursach  za sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe,

–  nagrody rzeczowe za dodatkową działalność pozalekcyjną w szkolnych kołach zainteresowań, wolontariacie, pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz za redagowanie gazetki szkolnej.