wyniki

Jesteśmy dumni z naszych uczniów!

Kolejny raz nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty, znacznie przewyższając, bądź dorównując średnim wynikom w województwie opolskim i w kraju. Mamy nadzieję, że ułatwią one naszym absolwentom dostanie się do wymarzonych szkół i zapewnią dobry start w nowym etapie edukacyjnym. Gratulujemy wszystkim, którzy na te wyniki pracowali!  

Szczegóły