W naszej szkole ruszył  program ministerialny realizowany przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Opolu   ” Umiem pływać”  2022. Projekt ten jest współfinansowany przez Urząd Gminy Łubniany i  zakłada zorganizowanie zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III  w 2 grupach po 15 osób. Jest  to 10 wyjazdów na pływalnię po 2 godz. tygodniowo (90min ). Udział uczniów w tym projekcie  jest bezpłatny. Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą w drodze podczas dojazdu na pływalnię oraz w drodze powrotnej. Podczas nauki pływania (90 min) opiekę nad uczniami sprawują instruktorzy. Zajęcia odbywają się na  krytej pływalni w Opolu na „Wodnej Nucie”.