W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,(Nie)zwykła matematyka”. Głównym celem projektu było kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Projekt realizowany był w klasach IV – VIII na lekcjach matematyki, informatyki oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Projekt trwał od 1 września 2022 do 1 czerwca 2023 r.

Udział w projekcie polegał na wykonaniu minimum 15 zadań spośród 10 modułów.
Z każdego zrealizowanego zadania należało przesłać organizatorowi krótką relację, a na zakończenie sprawozdanie.

Uczestnicy rozwiązywali inspirujące problemy matematyczne, czasem pojawiające się
w kontekście, który pozornie nie miał z matematyką nic wspólnego.

Sprawdzali między innymi, czy człowiek jest symetryczny, tworzyli obrazy, wykorzystując konstrukcje geometryczne, przygotowali tablicę przedstawiającą zawartość cukru w różnych przekąskach, byli na wycieczce w banku, gdzie zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami ze świata finansów, wyznaczali doświadczalnie prędkość w różnych sposobach ruchu, składali bryły bez kleju.

Realizując zadania projektowe, uczniowie zobaczyli, że matematyka może być przyjemna i ciekawa. Mam nadzieję, że projekt ten przyczynił się do większej aktywności uczniów i „odczarowania” matematyki oraz znalezienia chociaż w części odpowiedzi na odwiecznie  zadawane pytanie: „Po co nam ta matematyka?”.

Dla nauczycieli udział w projekcie był okazją do wymiany doświadczeń, pokazania wyników swojej pracy i zobaczenia, jak te same problemy rozwiązują inni.