W niedzielę 17 marca 2024 r. odbył się finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Mówię śpiewająco” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łubniany. Celem konkursu jest propagowanie poezji pięknej, rozwijanie aktorskich uzdolnień dzieci i młodzieży oraz nabywanie umiejętności niezbędnych do wystąpień publicznych.

Uczniowie wzięli udział w trzech kategoriach: I – dla uczniów/ klas 1-3, II – uczniowie klas 4-6 i kategoria III – uczniowie klas 7-8. Każda szkoła przeprowadziła etap szkolny we własnym zakresie, z którego miała wyłonić maksymalnie dziewięcioro laureatów – po trzech w każdej kategorii. W naszej szkole byli to: Dorotka Wróbel z kl. Ia, Konrad Pochwała z kl. IIa, Antoni Stolarski z kl. IIIb, Sandra Roy z kl. Va, Adam Stolarski z kl. VI, Emilia Lacek z kl. VII oraz Magdalena Labisz z kl. VIII. Uczniów do tego konkursu przygotowywały panie Ewa Sitarz i Justyna Kasprzyk-Ressel.

Występom uczniów towarzyszyły wielkie emocje. Wybór najlepszych był niełatwy, ponieważ uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. GRAND PRIX w  Gminnym  Konkursie Recytatorskim Mówię Śpiewająco 2024 zdobył Konrad Pochwała z kl. IIa, a wręczył mu ją pan Paweł Wąsiak – Wójt Gminy Łubniany. Konrad śpiewająco wyrecytował wiersz Danuty Wawiłow pt. Wędrówka. Znakomicie poradziła też sobie Emilia Lacek, która ujęła jury swoją recytacją wiersza Agnieszki Osieckiej pt. Taniec z chłopakiem, zajmując I miejsce w kategorii dla uczniów klas VII-VIII. Natomiast Dorotka Wróbel z kl. Ia zajęła II miejsce w kategorii dla uczniów z klas I-III za wspaniałą recytację wiersza Jana Brzechwy pt. Ptasie plotki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody. Warto rozwijać takie talenty, ponieważ umiejętność publicznego występowania jest jedną z  najważniejszych współczesnych kompetencji potrzebną w przyszłości do wykonywania pracy w wielu zawodach. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy i  życzymy sukcesów w kolejnych jego edycjach.