21 marca 2024r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs
„KANGUR MATEMATYCZNY”

Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach
uczniów szkół wszystkich typów.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Zadania oraz termin ustalane są przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”.

Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 75 minut.

W naszej szkole w konkursie uczestniczyło 27 uczniów od klasy drugiej do ósmej.

Nagrodą za udział był w tym roku tangram chiński.

Wyniki będą ogłoszone przez organizatora po 16 maja 2024r.